Dziury na drogach

Dziury wiosną na drogach, to już standard. A co się z nimi wiąże? Uszkodzony pojazd i wiele problemów związanych z naprawą i egzekwowaniem należnej kwoty odszkodowania. Aby uzyskać rekompensatę, kierowca musi udowodnić, że przyczyną szkody była zła jakość nawierzchni i fakt, że nie był w stanie uniknąć tego zdarzenia. Jak zatem kierowca powinien zachować się w sytuacji gdy podczas jazdy po dziurawej drodze jego auto ulegnie zniszczeniu?

Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie odpowiada zarządca drogi. To od niego poszkodowany powinien domagać się rekompensaty za uszkodzone auto. Warto wiedzieć, że za poszczególne odcinki dróg odpowiadają różne organy. Za autostrady, trasy ekspresowe oraz drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (numery dróg oznaczono jako jedno lub dwucyfrowe, np.: 5, 94). Odpowiedzialnym podmiotem prawnym za szkody jest Generalny Inspektor Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie (numery dróg trzycyfrowe, np.: 320,121), to kompetencje Zarządu województwa. Drogi powiatowe (posiadają oznaczenie czterocyfrowe oraz wyróżnik województwa, np.: 1110D, 1101W), tu odpowiedzialnym podmiotem prawnym jest Zarząd powiatu. Droga gminna (posiada oznaczenie sześciocyfrowe i wyróżnik województwa, np.: 223456D), w przypadku tych dróg odpowiedzialnym podmiotem prawnym są władze gminy: wójt, prezydent miasta czy burmistrz. O odszkodowanie możemy ubiega się także w przypadku uszkodzeń powstałych na drogach wewnętrznych, które są własnością np.: wspólnoty mieszkaniowej czy sklepu. Pomoc w ustaleniu właściwych organów zarządzających danym odcinkiem drogi możemy uzyskać na Policji lub u przedstawicieli lokalnych władz.

Gdy wjedziemy w ubytek tak duży, że uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów samochodu, np.: zawieszenie, koło, układ kierowniczy czy miska olejowa musimy zabezpieczyć dowody, które jasno wskażą, że przyczyna zdarzenia drogowego leży po stronie zarządcy drogi.

Dlatego należy:

  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawiając trójkąt ostrzegawczy i wezwać partol Policji lub Straży miejskiej, którzy sporządzą notatkę, w której zawarte będą informacje, że uszkodzenie pojazdu nie wynika z naszej winy,
  • jeśli ktoś z przechodniów widział jak doszło do zdarzenia, warto poprosić o spisanie zeznania i zapisać jego dane kontaktowe. Świadkiem może także być pasażer.
  • należy sfotografować uszkodzony pojazd i drogę,
  • zanotować usytuowanie dziury w pasie jezdni, a także jej wielkość i głębokość,
  • podać jakie jest ograniczenie prędkości obowiązujące na danym fragmencie drogi,
  • jeżeli ktoś ucierpiał w zdarzeniu, podać dane osoby poszkodowanej.

Oprócz powyższych danych, materiałem pomocniczym w ustaleniu wysokości odszkodowania będą: rachunki za koszty holowania, naprawy i wymiany uszkodzonych części.

Na ubieganie się o odszkodowanie mamy 3 lata, ale nie warto zwlekać z załatwianiem formalności. Wzory wniosków o odszkodowanie znajdują się na stronach internetowych zarządców dróg. Można je pobrać lub wypełnić online. Po złożeniu wniosku do właściwej instytucji, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych wysyłają do poszkodowanego decyzję o przyznaniu odszkodowania. Jeśli przyznana kwota nie rekompensuje kosztów poniesionych w wyniku naprawy pojazdu warto zwrócić się do firm odszkodowawczych o pomoc.

 

zmiana opon