Szkody majątkowe

Szkoda majątkowa jest nierozerwalnie związana z sytuacją gdy naruszone są dobra oraz interesy osoby poszkodowanej. Zakres szkody na mieniu obejmuje pożary, uszkodzenia domu wskutek działania sił natury, zalania, katastrofy budowlane i kradzieże. Szkodą są również utracone korzyści i dochody w przypadku gdy poszkodowany utraci majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Eksperci G1 Kancelarii Doradczo-Odszkodowawczej pomogą Ci w sytuacjach kiedy doszło do wystąpienia szkody majątkowej, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniża bądź odmawia wypłaty należnego świadczenia. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w trakcie samego procesu likwidacji szkody w przed sądowym trybie odwoławczym, jak i podczas dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Doradzamy, pomagamy zebrać dokumentację i analizujemy decyzję ubezpieczyciela. W przypadku zaniżonego odszkodowania proponujemy dopłatę w ramach odkupu lub też prowadzenie sprawy przed sądem.

 

Jak to zrobić?

ikona dłoni  1. Skontaktuj się z nami

ikona dokumentów  2. Wyślij dokumenty (kalkulacje/kosztorys, decyzję ubezpieczyciela)

ikona papierów  3. Przeanalizujemy zgromadzony materiał (jeśli sprawa kwalifikuje się do odkupu podpisujemy umowę cesji)

ikona banknotów  4. Wypłacamy pieniądze lub prowadzimy sprawę w sądzie.

 

Pamiętaj, że możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, nawet jeśli otrzymałeś już odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Eksperci przeprowadzą nieodpłatną analizę dokumentacji w sprawach zakończonych, w których Klienci nie zawarli ugody, a uzyskana przez nich kwota odszkodowania nie spełnia ich oczekiwań.

 

Kontakt

 

mężczyzna z ikoną domu