Szkody komunikacyjne

Nasze codzienne doświadczenie i praktyka zawodowa wskazują, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają kwoty należnych odszkodowań z OC lub AC sprawcy wypadku. Pamiętajmy, że wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody.

Jeśli w ciągu 3 lat miałeś wypadek, w którym uszkodzone zostało Twoje auto, nasi eksperci pomogą Ci w każdym etapie dochodzenia roszczeń. Na przykład przy zgłaszaniu szkody, po otrzymaniu zaniżonego odszkodowania czy też w sytuacji gdy odrzucono odwołanie. Zaproponujemy rozwiązania dopasowane do konkretnego przypadku, a także do oczekiwań osób poszkodowanych.

 

Jak to zrobić?

ikona dłoni  1. Skontaktuj się z nami

ikona dokumentów  2. Wyślij dokumenty (kalkulacje/kosztorys, decyzję ubezpieczyciela)

ikona papierów  3. Przeanalizujemy zgromadzony materiał (jeśli sprawa kwalifikuje się do odkupu podpisujemy umowę cesji)

ikona banknotów  4. Wypłacamy pieniądze

 

Pamiętaj, że możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, nawet jeśli otrzymałeś już odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Przekazując nam prawa do zlikwidowanej szkody, wypłacamy Ci gotówkę od ręki.

 

Kontakt

 

zderzenie się samochodów