FAQ

Jeśli zastanawiasz się nad niektórymi aspektami naszej działalności, to specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kompendium wiedzy, które zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Pozwoli Ci to poszerzyć zakres swojej wiedzy, zapoznać się z naszą pracą, a także znaleźć wytłumaczenie dla nurtujących Cię kwestii!

 

Tak, konsultanci G1 Kancelarii Doradczo-Odszkodowawczej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przyjadą we wskazane przez Ciebie miejsce na terenie kraju.

Tak, jeśli szkoda miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, sprawca szkody został ustalony, a należne odszkodowanie zostało zaniżone. Zapewniamy rzetelną analizę i atrakcyjną propozycję finansową. Pieniądze trafią do Ciebie w ciągu kilku dni. Jednym słowem gwarantujemy dodatkowe środki przy minimum formalności.

O odszkodowanie w przypadku kolizji drogowej możemy ubiegać się do trzech lat od zdarzenia. Natomiast w przypadku wypadku drogowego, którego sprawca został skazany wyrokiem karnym, do dwudziestu lat wstecz. Pamiętajmy aby zadbać o właściwą i wyczerpującą dokumentację, w tym medyczną.

Weryfikacja i szacowanie szkody są bezpłatne. Oferujemy możliwość likwidacji szkody bez wkładu własnego, dzięki czemu nie musisz martwić się o koszty procesu, w tym koszty biegłych i pomocy prawnej.

Po otrzymaniu dokumentacji szkody, tj. kosztorysu i decyzji o przyznaniu odszkodowania. Skontaktuj się z naszym konsultantem, który po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału (kosztorysu i decyzji o przyznaniu odszkodowania, protokołu oględzin, dokumentacji fotograficznej) sprawdzi czy wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone. W przypadku gdy szkoda została niedoszacowana przedstawimy Ci propozycję jej odkupu. Natomiast, jeśli zdecydujesz się wejść z ubezpieczycielem na drogę sądową, będziemy reprezentować Cię w sądzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

G1 Kancelaria Doradczo-Odszkodowawcza wychodzi na przeciw oczekiwaniom klienta. Umowy zawierane są na piśmie:

  • w miejscu dogodnym dla klienta np. w domu,
  • w siedzibie firmy G1,
  • korespondencyjnie (umowę w dwóch egzemplarzach przesyłamy pocztą na adres klienta, który po podpisaniu odsyła jeden egzemplarz do G1).

 

Proponujemy trzy sposoby: preferowany, to przesłanie ich drogą elektroniczną w formie skanu. Po dokumenty może zgłosić się konsultant lub można wysłać je pocztą na adres siedziby firmy.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, obliguje nas do przestrzegania jej zapisów. Dlatego możesz mieć pewność, że twoje dane osobowe są bezpieczne. Wszystkie otrzymane dokumenty, podlegają odpowiedniej ochronie. Nie są one udostępniane innym podmiotom ani wykorzystywane w celach marketingowych.

Owszem. Nawet wskazana jest taka praktyka, gdyż w wielu przypadkach okazuje się, że kwota ubezpieczenia wypłacona przez ubezpieczyciela jest zaniżona. Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją zaproponujemy Państwu najkorzystniejszą formę współpracy.

Odkup prawa do odszkodowania następuje na podstawie porozumienia stron poprzez podpisanie umowy cesji wierzytelności. Państwo otrzymują dodatkową kwotę ponad tą, którą proponuje ubezpieczyciel, a my przejmujemy sprawę i zajmujemy się nią do końca.

Do zawarcia umowy niezbędne są dwa dokumenty: kosztorys wykonany przez firmę ubezpieczeniową oraz decyzja o przyznaniu i przekazaniu określonej w kosztorysie kwoty odszkodowania.

Podpisanie umowy o przeniesienie prawa do zaniżonej części odszkodowania powoduje, że jedyną stroną występującą przed sądem lub ubezpieczycielem jest firma G1 Kancelaria Doradczo-Odszkodowawcza. W 1% przypadków zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe wzywa poszkodowanego przed sąd.

G1 Kancelaria Doradczo-Odszkodowawcza współpracuje z najlepszymi prawnikami posiadającymi doświadczenie w egzekwowaniu roszczeń i uzyskiwaniu należnego odszkodowania. Nasi eksperci posiadają ponad 20. letnie doświadczenie w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych, kosztorysowania napraw, określania wartości rynkowej. Stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez jednostki naukowe i dydaktyczne.