Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają cztery ważne zmiany. Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju, zakaz korzystania na przejściach z urządzeń elektronicznych uniemożliwiających obserwację skrzyżowania, zakaz tak zwanej jazdy na zderzak i ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia.

Pierwszeństwo pieszych. 

Wprowadzone rozwiązania wymuszą na kierowcach obowiązek wnikliwej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. To kierowca musi stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy wchodzą na przejście. Czyli musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Zakaz korzystania na przejściach z urządzeń elektronicznych. 

Zmiana zapisana w art. 14 Kodeksu drogowego odnosi się do pieszych i ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego "w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych".

Koniec jazdy „na zderzaku”. 

Częstą zmorą kierowców korzystających z dróg szybkiego ruchu byli piraci drogowi, którzy wymuszali zmianę pasa ruchu przez zbyt bliskie podjeżdżanie do poprzedzającego ich pojazdu. Te naganne praktyki mają ukrócić wprowadzone przepisy zgodnie z którymi: „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę". Czyli jadąc z prędkością 120 km/h, musimy zachować 60 m. odstęp. Wyjątkiem jest manewr wyprzedzania.

Wolniejsza jazda nocą.

Wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazały, że różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu, a co za tym idzie potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. W myśl nowych przepisów dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, niezależnie od pory doby.

 

ludzie na pasach